Dijabetes opasniji za zdravlje srca žena


Dijabetes opasniji za zdravlje srca žena

Izgleda da bi dijabetes mogao biti smrtonosniji za žene od muškaraca, barem kad su u pitanju srčane tegobe, ukazuje nova studija. Inače, srčana bolest javlja se u prosjeku 15 godina ranije kod osoba koje imaju dijabetes, a njihov je i glavni uzrok smrti. 

Valja istaknuti, da je kod žena veza dijabetesa i srčane bolesti izraženija nego kod muškaraca. Pa tako, u svijetu od dijabetesa umire više žena nego muškaraca (2,1 milijun vs 1,8 milijuna godišnje).

Koronarna bolest srca najčešća je i najsmrtonosnija vrsta srčane bolesti u osoba sa šećernom bolešću. Žene s dijabetesom imaju 1,8 puta veći rizik od smrti od koronarne bolesti srca od žena bez dijabetesa. Dok muškarci s dijabetesom imaju 1,5 puta veći rizik od smrti od koronarne bolesti srca od muškaraca bez dijabetesa. 

Periferna arterijska bolest koja na kraju može dovesti do amputacije stopala, najčešći je početni znak srčane bolesti u osoba s dijabetesom tipa 2, a ona je 1,8 puta češća u žena nego muškaraca.

Zatajivanje srca, drugi je najčešći početni znak srčane bolesti kod pacijenata s dijabetesom tipa 2. Žene s dijabetesom imaju pet puta veći rizik od zatajivanja srca od žena bez dijabetesa, a muškarci koji imaju dijabetes imaju dva puta veći rizik od muškaraca bez dijabetesa.

Inače, zdrav način života ključan je za prevenciju dijabetesa. Ukoliko dođe do razvoja dijabetesa, ključno je spriječiti srčane komplikacije, ističu stručnjaci.

Izvor:
European Journal of Preventive Cardiology