Dijabetes povezan s većim rizikom od raka gušterače


Dijabetes povezan s većim rizikom od raka gušterače

Analiza 88 studija pokazala je da oboljeli od dijabetesa imaju dvostruko veći rizik od raka gušterače u odnosu na osobe koje nemaju dijabetes.

Inače, od ranije se zna da je dijabetes čimbenik rizika za rak gušterače.

Jednako tako, pokazalo se da u nekim slučajevima sam dijabetes može biti rani pokazatelj razvoja raka gušterače.

Također, pokazalo se da rak gušterače može proizvesti određene tvari koje utječu na način obrade inzulina i šećera u krvi, što rezultira dijabetesom. U takvim slučajevima, uklanjanjem raka gušterače poboljšava se i dijabetes.

Smatra se da dijabetes tipa 2 uzrokuje kemijske promjene koje mogu potaknuti rast stanica raka gušterače, te dovesti do oštećenja koja za posljedicu imaju razvoj raka gušetrače. Dok je dijabetes tip 1 je u manjoj mjeri rizičan.

Izvor:
Annals of Surgical Oncology