Dijabetes puno opasniji za zdravlje srca žena nego muškaraca


Dijabetes puno opasniji za zdravlje srca žena nego muškaraca

Analiza 64 studije pokazala je da žene s dijabetesom imaju 40 do 50 posto veći rizik od razvoja koronarne srčane bolesti nego muškarci s dijabetesom.

Rezultati ove studije potvrda su ranijih istraživanja koja su ukazivala da žene s dijabetesom imaju gotovo 50 posto veći rizik od smrti od srčane bolesti nego muškarci s dijabetesom.

Smatra se da bi za navedenu razliku mogla biti odgovorna činjenica da se u muškaraca ranije razvija dijabetes tipa 2, pri nižoj tjelesnoj težini. Zbog toga, muškarci puno ranije dobivaju agresivniju terapiju za liječenje dijabetesa, što utječe ne samo na dijabetes nego i na rizik od srčane bolesti.

Prema mišljenju liječnika trebalo bi povećati probir za predijabetes u žena, te poboljšati praćenje žena koje su izložene većem riziku od dijabetesa.

Predijabetes je stanje u kojem pojedinci  imaju razinu šećera u krvi  ili razinu A1c višu nego što je normalno, no ne dovoljno visoku da bi se klasificirala kao dijabetes. Često se predijabetes naziva i graničnim dijabetesom. Inače većina ljudi s predijabetesom nema simptome bolesti.

Izvor:
Diabetologia