Djeca s teškim opeklinama izložena većem riziku od komplikacija i smrti


Djeca s teškim opeklinama izložena većem riziku od komplikacija i smrti

Istraživanje provedeno na 952 djece s opeklinama u dobi od 6 do 10 godina, pokazalo je da su djeca s opeklinama koje zahvaćaju 60 posto ili više površine tijela izložena većem riziku od razvoja teških komplikacija ili smrti. 

Opekline su ozljede kože ili drugih tkiva, uzrokovane toplinom, zračenjem, kemikalijama ili električnom strujom.

Opekline se dijele prema dubini (1-3. stupnja) i prema postotku zahvaćenosti ukupne površine tijela.

Komplikacije opeklina su hipovolemički šok, rabdomioliza, infekcije i kontrakture zglobova.

Prema mišljenju znanstvenika djeca s velikim postotkom zahvaćenosti ukupne površine tijela (većim od 60 posto) trebala bi odmah biti prebačena u centre koji su specijalizirani za liječenje opeklina.

Jednako tako, znanstvenici ističu da terapija ne samo da treba poboljšati stopu preživljavanja djece s teškim opeklinama nego treba poboljšati i njihovu  kvalitetu života. 

Izvor:
The Lancet