Enterovirusne infekcije povezane s razvojem dijabetesa tip 1


Enterovirusne infekcije povezane s razvojem dijabetesa tip 1

Prema rezultatima studije provedene u Finskoj, kronične enterovirusne infekcije povezane su s pojavom dijabetesa tipa 1. Dijabetes tipa 1 je poremećaj u kojem se uništavaju beta-stanice gušterače, što je češće u Finskoj nego bilo gdje drugdje u svijetu. 

Istraživanje je pokazalo da su dugotrajne enterovirusne infekcije izmijenile staničnu ekspresiju brojnih proteina koji su ključni za stanične funkcije, poput proteina koji reguliraju metabolizam. Infekcije su također uzrokovale i promjene u izlučivanju nekoliko proteina. Pa se tako razina proteina u reguliranom sekretornom putu koji sudjeluje u izlučivanju hormona inzulina u beta-stanicama smanjila s kroničnom infekcijom. Infekcije su također jasno utjecale na razinu ostalih proteina koji su uključeni u funkcioniranje i preživljavanje beta-stanica.

Zanimljivo je da su kronične infekcije koje su se razvile pomoću dva različita soja virusa dijelom pokrenule vrlo različite reakcije. Na primjer, velike razlike u aktiviranju imunoloških odgovora otkrivene su između ova dva modela. Što ukazuje da virusi imaju različitu sposobnost manipuliranja staničnim obrambenim sustavima.

Izvor:
iScience