FDA odobrila prvi lijek za tardivnu diskineziju


FDA odobrila prvi lijek za tardivnu diskineziju

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je primjenu lijeka valbenazina u liječenju neurološkog poremećaja znanog kao tardivna diskinezija kojeg karakteriziraju učestali nevoljni pokreti mišića lica i ekstremiteta, najčešće napučivanje usana i jezika i/ili migoljenje ruku ili nogu.

Također, treba spomenuti da tardivna diskinezija može biti nuspojave starijih antipsihotika poput klorpromazina, flufenazina, haloperidola, tioridazina i trifluoperazina, kojima se liječe shizofrenija, depresija ili bipolarni poremećaj. Nije poznato zašto neki korisinici ovih lijekova razvijaju tardivnu diskineziju, a drugi ne. Što neki pacijent dulje koristi spomenute lijekove, to je izložen većem riziku od tardivne diskinezije.

Tardivna diskinezija može onemogućiti te dodatno stigmatizirati pacijente s duševnim bolestima.

Smatra se da odobravanje prvog lijeka za liječenje tardivne diskinezije predstavlja važan napredak za pacijente koji pate od ovog stanja.

Potencijalne nuspojave valbenazina uključuju pospanost i poremećaj srčanog ritma. Svatko tko uzima spomenuti lijek ne bi trebao voziti ili upravljati teškim strojevima.

Izvor:
FDA