Fobično anksiozni poremećaji povezani sa prijevremenim starenjem


Fobično anksiozni poremećaji povezani sa prijevremenim starenjem

Američko istraživanje provedeno na više od 5.200 žena u dobi od 42 do 69 godina ukazalo je na vezu između čestog oblika psihološkog stresa znanog kao fobično anksiozni poremećaji i prijevremenog starenja.

Poznato je da je životni vijek povezan s duljinom struktura znanih kao telomere, koje se nalaze na kraju kromosoma. U većini stanica, telomere se skraćuju s godinama, do trenutka kada se više ne mogu replicirati.

Općenito se smatra da što su telomere kraće, to je i životni vijek kraći. Skraćene telomere povezuju se s većim rizikom od raka, srčane bolesti, demencije i smrti.

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da su žene s fobično anksioznim poremećajima imale kraće telomere nego žene koje nisu imale navedene poremećaje. Što ukazuje da bi  fobično anksiozni poremećaji mogli biti čimbenik rizika za prijevremeno starenje.

Stručnjaci ističu da se kod fobično anksioznih poremećaja kao što su agorafobija i klaustrofobija javlja intenzivan strah koji je potaknut normalnim životnim okolnostima, koje ne uznemiravaju druge osobe. Tako osobe s agorafobijom izbjegavaju otvorene prostore, a osobe s klaustrofobijom zatvorene prostore.

Izvor:
PLoS One

Link na izvor