Formirano Povjerenstvo MZSS-a za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog programa za rijetke bolesti


Formirano Povjerenstvo MZSS-a za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog programa za rijetke bolesti

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH (MZSS) formiralo je Povjerenstvo MZSSa za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog programa za rijetke bolesti koje je svoj prvi sastanak imalo jučer u prostorijama Ministarstva zdravstva u socijalne skrbi RH.

Članovi Povjerenstva MZSS-a za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog programa za rijetke bolesti su:

  • Prof. dr. sc. Ingeborg Barišić, dr. med. - Klinika za dječje bolesti Zagreb
  • Akademik Željko Reiner, dr. med. - Klinički bolnički centar Zagreb
  • Prof. dr. sc. Ivo Barić, dr. med. - Klinički bolnički centar Zagreb
  • Maja Vajagić, dr. med. - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  • Vesna Osrečki, dr. med. - Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH
  • Vesna Škulić - Hrvatski sabor
  • Vlasta Zmazek - DEBRA - Društvo oboljelih id bulozne epidermolize
  • Ivka Čop - Udruga osoba s Prader-Will sindromom

Prema riječima članova Povjerenstva sastanak je bio vrlo učinkovit te je na njemu najavljeno održavanje Nacionalne konferencije za donošenje Nacionalnog plana za rijetke bolesti koja će se održati u Dubrovniku, Hotel Palace, od 17. do 19. rujna 2010. u organizaciji EUORDIS-a, Europskog saveza udruga oboljelih od rijetkih bolesti.