Genetsko testiranje pomaže u određivanju koji pacijenti imaju koristi od terapije klopidogrelom


Genetsko testiranje pomaže  u određivanju koji pacijenti imaju koristi od terapije klopidogrelom

Pacijenti s koronarnim stentom mogu imati koristi od genetskog testiranja kako bi se utvrdilo imaju li mutaciju gena CYP2C19 koja je odgovorna za smanjenu učinkovitost antitrombotika klopidogrela koji se obično daje pacijentima s ugrađenim koronarnim stentom, ukazuje nova studija.

Naime, u pacijenata s mutacijom gena CYP2C19, klopidogrel se ne metabolizira na zadovoljavajuć način. Inače, spomenutu mutaciju gena ima oko 2 posto bijelaca.

Ukoliko pacijenti sa spomenutom mutacijom gena uzmu zamjenski antitrombitik, tada imaju manju vjerojatnost da će imati ili umrijeti od srčanog udara, moždanog udara ili neke druge velike komplikacije unutar godine dana od ugradnje stenta.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja ukazuju da genetsko testiranje može pomoći pacijentima s koronarnim stentom da izbjegnu komplikacije.

Izvor:
Circulation: Genomic and Precision Medicine