HbA1c pri prijemu u bolnicu povezan s rizikom od vaskularnih događaja u pacijenata s moždanim udarom


HbA1c pri prijemu u bolnicu povezan s rizikom od vaskularnih događaja u pacijenata s moždanim udarom

Za pacijente s akutnim shemijskim moždanim udarom i dijabetesom, HbA1c pri prijemu u bolnicu povezan je s kasnijim rizicima za složene vaskularne događaje, ukazuje nova studija.

Koristeći HbA1c kao kategorijalnu varijablu, značajno povećan rizik primijećen je na pragu od 6,8 ​​do 7,0 posto u multivarijabilnoj analizi.

HbA1c ili glikolizirani hemoglobin najvažniji je test u kontroli dijabetesa. On je dio hemoglobina koji nastaje vezanjem glukoze u molekuli hemoglobina. Budući da životni vijek crvenih krvnih zrnaca traje 8 do 12 tjedana, tako nam HbA1c pokazuje kolika je prosječna razina glukoze u krvi u tom razdoblju. Postizanje ciljne vrijednosti HbA1c znači dobro reguliranu šećernu bolest.

Poznato je da dijabetes može biti povezan s povećanim rizikom od prvog moždanog udara,  a ovi rezultati ukazuju da postoji optimalna razina šećera u krvi koja može početi smanjivati ​​rizik od ponovnog moždanog udara, srčanog udara ili drugih vaskularnih problema, i to u rasponu od 6,8 ​​do 7,0 posto.

Izvor:
Neurology