HFD protiv liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova


HFD protiv liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova

Obzirom na složenost problematike prilikom internet prodaje lijekova po pitanju stručnog savjetovanja magistra farmacije o primjeni lijekova, nadzora i izdavanja lijeka, ali i njegove distribucije, Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) smatra da nije nužno žurno donošenje Pravilnika o prodaji lijekova putem interneta, te se protivi prodaji bezreceptnih lijekova putem interneta dostavom na kućnu adresu.

U HFD-u smatraju da se uopće ne treba požurivati internet prodaju kao proces liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova, te zagovaraju model uvođenja internet ljekarni kao u nekim europskim zemljama, po kojem se online-naručeni lijek isključivo podiže u postojećoj ljekarni.

U HFD-u ističu da vodeće europske zemlje još uvijek nisu u potpunosti uredile ovakve modele liberalizacije prodaje bezreceptnih lijekova, stoga niti Hrvatska ne treba žuriti s donošenjem Pravilnika prije nego li se sustavno sa svim interesnim sudionicima raspravi o svim prednostima i rizicima prodaje lijekova putem interneta.

Predsjednik HFD-a, mr. sc. Darko Takač, mag. pharm., spec., uputio je stav HFD-a o uređenju prodaje lijekova putem interneta Hrvatskoj ljekarničkoj komori te Ministarstvu zdravlja i Agenciji za lijekove i medicinske proizvode, zatraživši od njih da se svi interesni sudionici, među kojima i HFD, uključe u raspravu vezanu za donošenje Pravilnika o uvjetima za promet lijekovima na daljinu putem interneta, te da se organizira dodatna javna rasprava na tu temu, obzirom na njezinu važnost u liberalizaciji prometovanja lijekovima, na dobrobit zdravlja i sigurnosti pacijenata.

Izvor:
HFD