Hipertenzija povezana s povećanim rizikom od teškog COVID-19


Hipertenzija povezana s povećanim rizikom od teškog COVID-19

Rezultati nove studije ukazuju da je hipertenzija čimbenik rizika za teški COVID-19, a povezanost između hipertenzije i COVID-19 bila je pojačana ako su pojedinci bili liječeni, a njihov tlak je ostao nekontroliran.

Inače, čini se da je hipertenzija jedan od najčešćih komorbiditeta kod pacijenata s COVID-19.

Prema mišljenju stručnjaka, potrebna su daljnja istraživanja mehanizama koji pokreću hipertenziju kao čimbenika rizika za COVID-19 u slučaju novih, težih sojeva ili drugih virusa u budućnosti.

Izvor:
PLOS ONE