HZZO nije zaprimio zahtjev za izmjenom kriterija za primjenu lijeka Spinraza na teret HZZO-a


HZZO nije zaprimio zahtjev za izmjenom kriterija za primjenu lijeka Spinraza na teret HZZO-a

Lijek nusinersen, zaštićenog imena Spinraza, uvršten je na Osnovnu listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na temelju Odluke Upravnog vijeća HZZO-a, nakon zahtjeva i dostavljene dokumentacije Nositelja odobrenja, mišljenja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (HTA), te prijedloga Povjerenstva za lijekove HZZO-a.

Lijek Spinraza se od 10. svibnja 2018. godine može primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u Referentnom centru Ministarstva zdravstva za pedijatrijske neuromuskularne bolesti u KBC Zagreb, kod bolesnika sa spinalnom mišićnom atrofijom, koji zadovoljavaju kriterije za primjenu koji su navedeni u listi lijekova, a kojima je liječenje odobrilo Bolničko povjerenstvo za lijekove. 

Lijek Spinraza se, na teret HZZO-a u okviru sredstava za posebno skupe lijekove, ne može započeti primjenjivati kod bolesnika koji su na trajnoj mehaničkoj ventilaciji i stariji od 18 godina. 

Od dana kad je lijek Spinraza uvršten na osnovnu listu lijekova, HZZO nije zaprimio zahtjev za izmjenom kriterija za primjenu lijeka na teret sredstava HZZO-a, niti od Nositelja odobrenja, niti od stručnog društva.

Ukoliko HZZO zaprimi prijedlog za izmjenom kriterija, uz odgovarajuću dokumentaciju i prijedlog, prijedlog će razmatrati Povjerenstvo za lijekove, a sve prema predviđenom postupku koji se provodi prema odredbama Pravilnika o mjerilima za stavljanje lijekova na osnovnu i dopunsku listu lijekova HZZO-a.

Izvor:
HZZO