HZZO predstavio "Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove"


HZZO predstavio "Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove"

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) predstavio je jučer svoj "Vodič za samoliječenje, akutna i hitna stanja te bezreceptne lijekove". Vodič je HZZO izradio u suradnji s Ministarstvom zdravlja, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, s ciljem edukacije i informiranja građana o listi bezreceptnih lijekova u RH, njihovoj primjeni, te što podrazumijeva samoliječenje i kako razlikovati i prepoznati akutna i hitna stanja.

Riječ je o korisnoj informativnoj brošuri namijenjenoj svim građanima koja će se uskoro naći u ugovornim ambulantama primarne zdravstvene zaštite, bolničkim hitnim ambulantama, kao i u ljekarnama širom Hrvatske.

V.d. ravnateljica HZZO-a Tatjana Prenđa Trupec naglasila je kako je namjera ovog vodiča informiranje i edukacija građana s ciljem rasterećenja hitne službe na korist svih pacijenata. U vodiču su navedeni neki najčešći primjeri hitnih stanja koja bi mogla postati opasna po život ako se ne pruži pravovremena pomoć, kao što su: gubitak svijesti, zastoj rada srca i disanja, gušenje stranim tijelom i ostalo.

Razlikovanje hitnih i ne-hitnih stanja može znatno smanjiti priljev pacijenata i pritisak na hitnu službu i na taj način omogućiti hitnu zdravstvenu zaštitu onima kojima je zaista ugrožen život, a često čekaju u redu zajedno s pacijentima kojima hitna medicinska pomoć uopće nije potrebna.

Kada građani nisu sigurni je li njihovo stanje hitno ili ne, preporuka je da nazovu svog obiteljskog liječnika koji im u slučaju ne-hitnih stanja može dati najbolji savijet i pružiti najbolju skrb te ih naučiti kako postupiti kada se njihova bolest pogorša.

U brošuri se navodi sadržaj kućne ljekarne sa potrebnim lijekovima i priborom koji možemo koristiti u samoliječenju. Primjerice, u kućnoj ljekarni preporučljivo je imati: lijekove za snižavanje temperature, sredstvo protiv kašlja, tablete protiv bolova, repelente, sredstva za zaštitu od sunca, toplomjer i ostalo.

Dr. Zoran Maravić, inicijator izrade vodiča, naglasio je kako je samoliječenje važna sastavnica zdravstvenih sustava u modernim razvijenim zemljama. To, naravno, podrazumijeva i višu razinu znanja o zdravlju i bolesti, pa se edukaciji pacijenata počinje poklanjati sve više pozornosti. Samoliječenje kao trend postaje sve raširenija pojava i u nas, jer se pomoću lako dostupnih bezreceptnih lijekova mogu vrlo jeftino i brzo sanirati manje zdravstvene tegobe. No, ne smije se zaboraviti ni vlastita odgovornosti prema zdravlju i bolesti, kao ni odgovornost kad je posrijedi korištenje bezreceptnih lijekova.

Izvor:
HZZO