Inzulinska pumpa može smanjiti rizik od smrti od srčane bolesti


Inzulinska pumpa može smanjiti rizik od smrti od srčane bolesti

Švedsko istraživanje provedeno među više od 18.000 oboljelih od dijabetesa tipa 1 pokazalo je da dijabetičari koji imaju ugrađenu inzulinsku pumpu imaju za 50 posto manji rizik od smrti povezane sa srčanom bolesti nego pacijenti koji si sami apliciraju inzulin.

Jednako tako, pokazalo se da korisnici inzulinskih pumpi u odnosu na korisnike injekcija inzulina imaju i 25 posto manji rizik od umiranja od bilo kojeg uzroka.

Smatra se da više osoba s dijabetesom tipa 1 može imati koristi od korištenja inzulinske pumpe ukoliko dobe odgovarajuću edukaciju o inzulinskoj pumpi i ako razumiju kako se ona koristi.

Inače, inzulinska pumpa oponaša normalno oslobađanje inzulina u tijelu tijekom 24 sata, a pomoću katetera koji je implantiran ispod kože dovodi se inzulin iz pumpe u tijelo.

Svakako treba istaknuti da su prethodna istraživanja pokazala da inzulinska pumpa pruža bolju kontrolu šećera u krvi nego apliciranje višekratnih dnevnih injekcija inzulina.

Izvor:
BMJ