Klinička ispitivanja omogućuju brz i izravan pristup najsuvremenijim terapijama bez financijskog opterećenja za zdravstveni sustav


Klinička ispitivanja omogućuju brz i izravan pristup najsuvremenijim terapijama bez financijskog opterećenja za zdravstveni sustav

Potaknute oprečnim informacijama koje su se pojavile u javnosti povodom provođenja kliničke studije za liječenje spinalne mišićne atrofije u hrvatskim bolnicama, članice Inovativne farmaceutske inicijative (iF!) žele istaknuti važnost kliničkih ispitivanja u Republici Hrvatskoj, za pacijente, liječnike i zdravstveni sustav.

Klinička ispitivanja su strogo regulirani procesi koje, kao ispitivači, vode hrvatski zdravstveni stručnjaci iz pojedinih područja. Oni su svakodnevno u kontaktu s pacijentima i zahvaljujući tome imaju najbolji uvid u stanja i specifične zahtjeve liječenja pojedine bolesti i pacijenta, usmjereni na unapređenje ishoda liječenja kao krajnjeg cilja. 

Provođenje kliničkih ispitivanja donosi znatnu neposrednu i posrednu korist za sve – pacijente, stručnu medicinsku javnost, zdravstveni sustav i državu u cjelini. Klinička ispitivanja predstavljaju izravna ulaganja u Hrvatsku i njen zdravstveni sustav te bolesnicima omogućuju brz i izravan pristup najnovijim lijekovima, a uključenim liječnicima i njihovim bolesnicima praktični pristup najnovijim znanstvenim spoznajama i terapijskim mogućnostima. Koristi kliničkih ispitivanja značajno osjete i bolnice, ali i sam zdravstveni sustav kroz uštede na terapijskim i dijagnostičkim postupcima. Pacijenti uključeni u klinička ispitivanja tako dobivaju priliku za unapređenje kvalitete života i ishoda liječenja, a u zdravstvenom sustavu ostvaruju se uštede od 10 do 14 milijuna kuna po pacijentu, budući da je trošak liječenja i dijagnostičkih procedura u kliničkom ispitivanju u cijelosti pokriven od naručitelja ispitivanja i time rasterećuje zdravstveni sustav. 

Iskustva zemalja s čijim se zdravstvenim sustavima Hrvatska može uspoređivati pokazuju kako klinička ispitivanja ostvaruju znatna poboljšanja ishoda liječenja. Drugim riječima, radi se o potpuno transparentnim i visoko reguliranim procedurama koje mogu samo unaprijediti terapijske mogućnosti i pacijentima osigurati inovativne terapije, a bez ikakvog troška države.

"U trenutku kad se u svijetu provodi dvjesto tisuća kliničkih ispitivanja, zabrinjavajući je podatak da se u hrvatskim bolnicama provodi njih manje od 70. Kliničkim ispitivanjima hrvatski bi pacijenti dobili mogućnost liječenja revolucionarnim terapijama koje provode vrhunski educirani domaći liječnici. Transparentnost procedura, uključujući i proces dolaska lijekova na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), nužna je za održavanje i jačanje kvalitete hrvatskog zdravstvenog sustava. Budući da smo prema Ministarstvu zdravstva, a u ime svih članica iF!-ja, inovativnih farmaceutskih kompanija koje posluju u Hrvatskoj, ranije ovog mjeseca uputili i prijedlog mjera za unapređenje sustava, drago nam je da su donositelji odluka prepoznali vrijednost kliničkih ispitivanja", poručio je Sani Pogorilić, izvršni direktor iF!-ja.

Kao jedan od ključnih problema prepoznato je nepostojanje jasnog stava prema kliničkim ispitivanjima i strategije za pozicioniranje Republike Hrvatske kao konkurentne zemlje za provođenje kliničkih ispitivanja. Zdravstveni sustav mora pojednostaviti proceduru za ishođenje Rješenja za provođenje kliničkog ispitivanja, koje bi trebalo biti moguće dobiti u roku od 28 dana, kao i definiranje jedinstvenog Pravilnika o kliničkim ispitivanjima. Sve navedeno, kao i smjernice za unapređenje sustava, iF! je predstavio pomoćniku ministra zdravstva, profesoru Viliju Berošu. 

Posljednjih godina svjedoci smo znanstvene i tehnološke revolucije koja je dovela do velikih pomaka u primijenjenoj znanosti i tehnologiji, što nam je omogućilo sudjelovanje u još jednom velikom iskoraku farmaceutske industrije u liječenju i razumijevanju do jučer neizlječivih bolesti. Inovacija izravno poboljšava živote naših pacijenata.

Izvor:
iF!