Kombinacija lijekova obećava u liječenju uznapredovalog raka glave i vrata


Kombinacija lijekova obećava u liječenju uznapredovalog raka glave i vrata

Eksperimentalni ciljani lijek mogao bi pružiti novu priliku osobama s ponovljajućim rakom glave i vrata koji je postao otporan na druge terapije, ukazuje novo kliničko ispitivanje.

Naime, pokazalo se da ficlatuzumab korišten u kombinaciji s već odobrenim ciljanim lijekom cetuksimabom značajno poboljšava preživljenje bez progresije bolesti kod pacijenata s relapsom raka glave i vrata.

Rezultati su posebno ohrabrujući jer je spomenuta kombinacija djelovala kod pacijenata čiji rak nije izazvan infekcijom humanimpapiloma virusom (HPV), naime, pacijenti HPV-pozitivnim rakom imaju bolju prognozu. HPV-negativni karcinomi glave i vrata obično su uzrokovani korištenjem alkohola ili duhana ili izloženošću profesionalnim zagađivačima.

Kombinirana terapija imala je stopu odgovora od 38% kod HPV-negativnih bolesnika s rakom glave i vrata. Kod tih pacijenata tumori su se smanjili za najmanje 30%.

Pacijenti s ponavljajućim rakom glave i vrata imaju očekivani životni vijek od dvije godine, a oni čiji je rak postao otporan na druge terapije imaju očekivani životni vijek manji od šest mjeseci.

I cetuksimab i fiklatuzumab su ciljane terapije, odnosno lijekovi koji djeluju prekidajući specifične načine na koje stanice raka rastu i šire se.

Izvor:
Journal of Clinical Oncology