Konzumacija kanabisa povezana sa suicidalnošću kod mladih odraslih osoba


Konzumacija kanabisa povezana sa suicidalnošću kod mladih odraslih osoba

Rezultati nove studije provedene u SAD-u ukazuju da su mladi odrasli konzumenti kanabisa (marihuana) izloženi većem riziku od suicidalnog ponašanja i pokušaja samoubojstva (suicida). Valja spomenuti da je prevalencija suicidalnog ponašanja i suicida bila izraženija u žena nego u muškaraca.

Inače, u SAD-u je u zadnjih deset godina značajno porastao broj konzumenata kanabisa.

Valja naglasiti, da je izuzetno bitno za prevenciju suicida, što bolje razumijeti čimbenike rizika koji doprinose porastu suicidalnog ponašanja.

Izvor:
JAMA Network Open