Litij može smanjiti rizik od suicida kod bolesnika s poremećajima rasploženja


Litij može smanjiti rizik od suicida kod bolesnika s poremećajima rasploženja

Analiza 48 studija pokazala je da primjena litija, starog i jeftinog lijeka, može pomoći u smanjivanju rizika od suicida (samoubojstva) u bolesnika s dijagnosticiranim poremećajima raspoloženja.

U poremećaje raspoloženja ubrajaju se depresija, bipolarni poremećaj, distimični poremećaj i ciklotimični poremećaj.

Primjena litija bila je povezana s 60 postotnim smanjenjem rizika od suicida i drugih uzroka smrti. Jednako tako, pokazalo se da litij u osoba s poremećajima raspoloženja smanjuje rizik od samoozljeđivanja.

Ova studija pruža dodatne dokaze da je jedan od najučinkovitijih psihijatrijskih lijekova za sprječavanje samoubojstva u bolesnika s poremećajima raspoloženja, također jedan od najstarijih lijekova koji se primjenjuju u liječenju psihijatrijskih poremećaja.

U odnosu na opću populaciju, osobe s poremećajima raspoloženja imaju 30 puta veći rizik od suicida.

Liječenje s lijekovima za stabiliziranje raspoloženja kao što su litij, antikonvulzivi ili antipsihotici može pomoći u održavanju raspoloženja u granicama normale.

Izvor:
BMJ