Loša kvaliteta sperme može imati ulogu kod ponavljajućih pobačaja


Loša kvaliteta sperme može imati ulogu kod ponavljajućih pobačaja

Istraživanje koje su proveli britanski znanstvenici s Imperial College London, pokazalo je da muški patneri žena koje su imale tri ili više uzastopnih pobačaja imaju manju kvalitetu sperme usljed višeg stupnja oštećenja DNK.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja mogu otvoriti nove mogućnosti za pronalaženje načina liječenja kako bi se smanjio rizik od pobačaja.

Inače, ponavljajući pobačaji pogađaju 1 od 50 parova u Velikoj Britaniji, a definiraju se kao uzastopni gubitak tri ili više trudnoća prije 20. tjedna gestacije.

Do nedavno se smatralo da su ponavljajući pobačaji posljedica zdravstvenih problema kod žena, kao što su infekcija ili imunološki problemi.

Međutim, rezultati ove studije ukazuju da bi zdravlje spermija također moglo biti odgovorno za ponavljajuće pobačaje.

Valja spomenuti da su neka prethodna istraživanja pokazala da spermiji imaju važnu ulogu u formiranju posteljice, koja je ključna za opskrbu fetusa kisikom i hranjivim tvarima.

Izvor:
Clinical Chemistry