Spontani pobačaj


Pobačaj (abortus), obično se definira kao porod ili gubitak produkta začeća prije 20. tjedna trudnoće. Porod između 20. i 37. tjedna trudnoće smatra se prijevremenim porodom.

U oko 20 do 30 posto slučajeva žena krvari ili ima grčeve u neko doba tijekom prvih 20 tjedana trudnoće, polovica od njih spontano pobacuje. U do 60 posto spontanih pobačaja, fetusa nema ili je makroskopski malformiran, a u 25 do 60 posto slučajeva ima abnormalnost kromosoma nespojivu sa životom. Prema tome spontani pobačaj u više od 90 posto slučajeva može biti prirodno odbacivanje fetusa koji se loše razvija.

Oko 85 posto spontanih pobačaja zbiva se u prvom tromjesečju trudnoće i vjerojatno ima uzroke od strane fetusa. Za spontane pobačaje koji se zbivaju u drugom tromječju uzroci su vjerojatno od strane majke. Uzroci od strane majke mogu biti insuficijentni cerviks, urođena ili stečena anomalija šupljine maternice, akutna infekcija (citomegalovirusom, parvovirusom, herpesvirusom, virusom rubele), korištenje kokaina, imunološki poremećaji, jaki emocionalni šok.

Vrste pobačaja:

 • Rani pobačaj - Gubitak fetusa prije 12. tjedna trudnoće.
 • Kasni pobačaj - Gubitak fetusa između 12. i 20 tjedna trudnoće.
 • Spontani pobačaj - Gubitak fetusa bez indukcije ili instrumentalnog zahvata.
 • Inducirani (arteficijalni) pobačaj - Prekid trudnće uslijed medicinskih ili elektivnih razloga.
 • Terapijski pobačaj - Prekid trudnoće zbog očuvanja života ili zdravlja žene, ili zbog fetalnih malformacija nespojivih sa životom.
 • Prijeteći pobačaj - Svako krvarenje ili grčevi maternice tijekom prvih 20 tjedana trudnoće bez otvaranja cerviksa.
 • Neizbježni pobačaj - Krvarenje ili pucanje ovoja praćeno bolovima i otvaranjem cerviksa.
 • Nepotpuni pobačaj - Izbacivanje dijela produkta začeća ili pucanje ovoja.
 • Potpuni pobačaj - Izbacivanje svih produkata začeća.
 • Habitualni pobačaj - Tri ili više spontanih pobačaja zaredom.
 • Zadržani pobačaj - Odgođeno izbacivanje umrlog fetusa.
 • Septični pobačaj - Infekcija sadržaja maternice prije, tijekom ili nakon pobačaja.

Zadnja izmjena: 13.12.2010.