Mamografija može pomoći u otkrivanju srčane bolesti kod žena


Mamografija može pomoći u otkrivanju srčane bolesti kod žena

Standardna metoda probira za rak dojke, mamografija, može pomoći u otkrivanju srčane bolesti kod žena, ukazuje nova studija provedena na gotovo 300 žena. Naime, pokazalo se da se pomoću mamografije mogu uočiti naslage kalcija u arterijama koje opskrbljuju dojke krvlju, a žene s većim naslagama kalcija u navedenim arterijama imaju veću vjerojatnost da će imati i velike naslage kalcija u arterijama koje opskrbljuju srce krvlju.

Smatra se da su naslage kalcija u krvnim žilama dojke jednako važan čimbenik rizika za srčanu bolest kao i povišeni kolesterol, povišeni krvni tlak i dijabetes.

Ovo istraživanje je pokazalo da je 42 posto žene koje su sudjelovale u ovom istraživanju imalo naslage kalcija u arterijama dojke.

Također, smatra se da posebno mlade i sredovječne žene koje su izložene većem riziku od srčane bolesti, mogu imati koristi od dodatnog pregleda arterija dojke tijekom mamografskog pregleda. Inače, često puta mlađe žene nisu svjesne svojeg rizika od srčane bolesti.

Izvor:
American College of Cardiology's annual meeting