Medicinski potpomognuta oplodnja povećava rizik od komplikacija u trudoći


Medicinski potpomognuta oplodnja povećava rizik od komplikacija u trudoći

Izgleda da su žene u kojih je primjenjena medicinski potpomognuta oplodnja, i to osobito in vitro oplodnja (IVF), izložene većem riziku od ozbiljnih komplikacija u trudnoći, ukazuje nova studija.

Inače, prema mišljenju stručnjaka, koristi IVF-a daleko nadmašuju sve opstetričke opasnosti.

Valja istaknuti da je apsolutni broj žena u kojih dolazi do razvoja ovih komplikacija prilično malen.

Stope ozbiljnih komplikacija u trudnoći, kao što su teško krvarenje nakon poroda, prijem u jedinicu intenzivne njege i sepsa, bile su oko 31 na 1.000 trudnoća u žena koje su liječile neplodnost, a u neliječenih žena, 22 na 1.000 trudnoća.

Veći rizik zabilježen je kod žena koje su imale IVF, ali ne i kod žena koje su imale druge oblike liječenja neplodnosti, kao što je intrauterina inseminacija ili indukcija ovulacije lijekovima.

Izvor:
Canadian Medical Association Journal