Može li se riješiti pitanje podmirenja dugova za isporučene lijekove i medicinski materijal zdravstvenim ustanovama?


Može li se riješiti pitanje podmirenja dugova za isporučene lijekove i medicinski materijal zdravstvenim ustanovama?

Jučer je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) dalo suglasnost ravnatelju HZZO-a za izdavanje mjenica za pokriće dospjelog duga zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lijekova, odnosno za dospjele obveze starije od 150, odnosno 365 dana na dan 31. listopada 2012. godine, u ukupnom iznosu do najviše 227.578.521,14 kuna, s time da će mjenice avalirati i platiti Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Je li jučerašnja odluka Upravnog vijeća HZZO-a samo kupovanje vremena ili se radi o najavi rješenja za financijsku stabilnost zdravstvenog sustava, saznat ćemo u 2013. godini.

Naime prema Udruzi veledrogerija pri HGK dugovanja ljekarni prema veledrogerijama su se popela na 270 dana, a dugovanja bolnica u prosjeku preko 500 dana, tako da veledrogerije više nisu u stanju izvršavati svoje obaveze prema proizvođačima.

Od početka ove godine rokovi plaćanja prema ljekarnama bili su na 180 dana, a u prosincu su pomaknuti na 270 dana, to jest uplaćeno je 750 milijuna kuna manje nego prošle godine.

Bolnicama je u ovoj godini uplaćeno 300 milijuna kuna manje, tako da se samo u ovoj godini u sustavu zdravstva stvorio novi dug od više od milijardu kuna i koji sada iznosi oko 8 milijardi kuna.

Uvođenjem Zakona o financijskom poslovanju definirani su rokovi plaćanja od 30 do maksimalno 60 dana, a nitko u lancu od proizvođača, veledrogerija do ljekarni i bolnica nije u stanju poštivati te rokove iz razloga što država sama ne poštuje te rokove, već ih je značajno produžila.

Jednako tako, uvođenjem PDV-a na lijekove sustav zdravstva će, s ovakvim rokovima plaćanja, pretrpjeti dodatni udarac u likvidnosti.