mRNA cjepiva protiv COVID-19 manje zaštitna kod starijih osoba s komorbiditetom


mRNA cjepiva protiv COVID-19 manje zaštitna kod starijih osoba s komorbiditetom

Kod osoba starije životne dobi s visokim opterećenjem komorbiditeta, cijepljenje protiv COVID-19 s mRNA cjepivom ima zaštitnu učinkovitost od 69 posto od SARS-CoV-2 infekcije te 86 posto od smrti povezane sa COVID-19.

Istraživanjem se utvrdilo da je sedam ili više dana nakon druge doze mRNA cjepiva, učinkovitost cjepiva bila 69 posto protiv infekcije SARS-CoV-2 i 86 posto protiv smrti povezane sa SARS-CoV-2. S povećanjem starosti i komorbiditeta, došlo je i do smanjenja učinkovitosti cjepiva.

Prema mišljenju stručnjaka, u starijoj populaciji s visokim opterećenjem komorbiditeta, učinkovitost cjepiva protiv COVID-19 bila je znatno niža nego što je ranije prijavljeno, no učinkovitost protiv smrti je ipak bila vrlo visoka.

Izvor:
Annals of Internal Medicine