Na listama lijekova HZZO-a 99 novih oblika lijekova


Na listama lijekova HZZO-a 99 novih oblika lijekova

Na liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) stavljeno je ukupno 99 novih oblika lijekova. Riječ je o novim lijekovima, kliničkim paralelama, generičkim paralelama i dodatnim oblicima postojećih lijekova na listi.

Na Osnovnu listu lijekova stavljeno je 5 novih lijekova: lijek simeprevir za liječenje kroničnog hepatitisa C, lijek dolutegravir+abakavir+lamivudin za liječenje HIV-infekcija, lijek pamitumumab za liječenje karcinoma debelog crijeva, lijek aksitinib za liječenje karcinoma bubrega, anestetik ropivakain, te 51 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi.

Na Osnovnoj listi lijekova proširena je indikacija uz lijek beklometazon+formoterol koji se može primijenjivati i za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i uz lijek etanercept koji se može primjenjivati i za liječenje psorijaze.

Na Dopunsku listu stavljeno je 12 novih lijekova: lijek alogliptin+metformin za liječenje šećerne bolesti, lijek alfakalcidol za liječenje osteoporoze, lijek amorolfin za liječenje gljivičnih infekcija, lijek metilprednizolon aceponat za liječenje kožnih bolesti, lijek nifuratel+nistatin za liječenje infekcija, opijatni analgetik oksikodon+nalokson, lijek bromazepam za liječenje anksioznosti, lijek rivastigmin za liječenje Alzheimerove bolesti, lijek umeklidinij+vilanterol za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), lijek azelastin za liječenje sezonskog alergijskog konjunktivitisa te 18 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi. Dugodjelujući inzulini: inzulin glargin i inzulin detemir, stavljeni su i na Dopunsku listu lijekova sa novom indikacijom – BOT (bazalno-oralna terapija), primjena bazalnog inzulina u kombinaciji s oralnim hipoglikemizantnim lijekovima.

Na Dopunskoj listi lijekova proširena je indikacija uz lijek pregabalin koji se može primjenjivati i za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja.

Na Popis posebno skupih lijekova stavljena su 4 nova lijeka: simeprevir za liječenje kroničnog hepatitisa C, aksitinib za liječenje karcinoma bubrega, certolizumab pegol za liječenje reumatoidnog artritisa i bioslični infliksimab. Isto tako, na Popis posebno skupih lijekova uvršteni su i novi oblici za lijekove koji već postoje na Popisu, a  namijenjeni su za supkutanu primjenu: rituksimab i trastuzumab, novi oblik lijeka interferon beta-1a te 3 nova pakiranja lijeka sunitinib.

Izvor:
HZZO