Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljeno 8 novih lijekova


Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a stavljeno 8 novih lijekova

Danas su na 27. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prihvaćene cjelovite Osnovna i Dopunska lista lijekova, kao rezultat redovitog postupanja HZZO-a kod stavljanja lijekova na liste i prilikom utvrđivanja cijena lijekova.

HZZO je proveo postupak godišnjeg izračuna cijena lijekova sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima i načinu za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvješćivanja o cijenama na veliko, kojim je postignuto sniženje cijena kod ukupno 255 pakiranja lijekova, čime će se postići određena ušteda za HZZO, a smanjit će se i doplata za osigurane osobe za dio lijekova koji se propisuju na recept.

Na Osnovnu listu lijekova stavljeno je 8 novih lijekova: lijek alirokumab za liječenje hiperkolesterolemije, desfesoterodin za liječenje urinarne inkontinencije i neurogenog mokraćnog mjehura, lijek terlipresin za liječnje krvarenja iz probavnog trakta, lijek piksantron za liječenje B-staničnog ne-Hodgkinovog limfoma, lijekovi palbociklib i ribociklib za liječenje karcinoma dojke, lijek sarilumab za liječenje reumatoidnog artritisa i saharoželjezov (III) oksihidroksid za sniženje hiperfosfatemije u bolesnika na dijalizi, a na Dopunsku listu lijekova stavljena su 2 nova lijeka za liječenje povišenog krvnog tlaka, olmesartan i kombinacija olmesartan + hidrokloroziazid.

Dodatno su na liste lijekova stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi lijekova (na Osnovnu listu lijekova 16 lijekova u 24 pakiranja, a na Dopunsku listu lijekova 3 lijeka u 5 pakiranja).

Izvor:
HZZO