Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a uvršteno šest novih lijekova


Na Osnovnu listu lijekova HZZO-a uvršteno šest novih lijekova

Na 13. redovnoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) donijeta je odluka o uvrštenju novih lijekova na Osnovnu i Dopunsku listu lijekova HZZO-a. Na Osnovnu listu lijekova biti će uvršteno šest novih lijekova: glekaprevir + pibrentasvir za liječenje kroničnog hepatitisa C, emtricitabin + tenofovir alafenamid za liječenje HIV-infekcija, anagrelid za liječenje esencijalne trombocitemije, tofacitinib i baricitinib za liječenje reumatoidnog artritisa, te deksmedetomidin za sedaciju bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja.

Na Dopunsku listu lijekova biti će uvršten jedan novi lijek, takrolimus hidrat za liječenje atopijskog dermatitisa.

Dodatno se na važeće liste lijekova stavljaju nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova u listi (na Osnovnu listu lijekova 22 lijeka u 50 pakiranja, a na Dopunsku listu lijekova 4 lijeka u 6 pakiranja).

Stavljanjem novih lijekova na listu proširuje se spektar lijekova koje osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

Na sjednici Upravnog vijeća usvojene su Odluka o početku provođenja Javnog nadmetanja za utvrđivanje cijena lijekova za Osnovnu i Dopunsku listu lijekova te Odluka o utvrđivanju referentnih skupina s cijenama lijekova unutar svake referentne skupine i podskupine, čime je započet postupak utvrđivanja razina cijena lijekova koje će plaćati HZZO za lijekove koji se propisuju na recept.

Izvor:
HZZO