Nedostatak vitamina D povezan sa srčanom bolesti


Nedostatak vitamina D povezan sa srčanom bolesti

Nova studija provedena na gotovo 1.500 ispitanika pokazala je da su osobe s niskim razinama vitamina D sklonije razvoju koronarne arterijske bolesti, te obično imaju teži oblik bolesti.

Jednako tako, pokazalo se da je 70 posto pacijenata koji su išli na angiografiju imalo i nedostatak vitamina D.

Također, osobe s najnižom razinom vitamina D imale su dvostruko veći rizik od ateroskleroze nego osobe s normalnom razinom vitamina D.

Smatra se da je nedostatak vitamina D prije uzrok nego posljedica ateroskleroze.

Srčanim bolesnicima se preporuča prehrana bogata vitaminom D i umjereno vježbanje na otvorenom. Isto vrijedi i za sve osobe koje žele spriječiti razvoj srčane bolesti.

Izvor:
American College of Cardiology