Nekoliko lijekova povezanih s rizikom za aneurizmatsko subarahnoidalno krvarenje


Nekoliko lijekova povezanih s rizikom za aneurizmatsko subarahnoidalno krvarenje

Prema rezultatima novog istraživanja, nekoliko često propisivanih lijekova povezano je s aneurizmatskim subarahnoidalnim krvarenjem (aSAH). Aneurizmatsko subarahnoidalno krvarenje vrsta je moždanog udara koji nastaje kada intrakranijalna aneurizma pukne, uzrokujući krvarenje u subarahnoidnom prostoru.

Otkrivena je povećana incidencija aneurizmatskog subarahnoidalnog krvarenja kod nedavnih korisnika amlodipina i trenutnih korisnika varfarina, venlafaksina, proklorperazina i ko-kodamola.

Četiri lijeka bila su povezana sa smanjenom incidencijom aneurizmatskog subarahnoidalnog krvarenja - lizinopril, simvastatin, metformin i tamsulozin.

Izvor:
Neurology