Neprženi krumpiri povezani s boljom kvalitetom prehrane u usporedbi s rafiniranim žitaricama


Neprženi krumpiri povezani s boljom kvalitetom prehrane u usporedbi s rafiniranim žitaricama

Krumpiri se zbog ugljikohidrata koje sadrže često izjednačavaju s rafiniranim žitaricama. No, ipak, treba istaknuti da krumpiri sadrže vlakna, otporni škrob i ključne mikronutrijente koje svaka osoba treba u svojoj prehrani.

Sada je nova randomizirana crossover studija koja je izravno uspoređivala kvalitetu hranjivih sastojaka i utjecaj na kardiometaboličke čimbenike rizika neprženih krumpira s rafiniranim žitaricama, pokazala da krumpiri mogu podržati zdravu prehranu. Naime, dnevni unos jedne porcije neprženih krumpira nije utjecao na markere glikemije i bio je povezan s boljom kvalitetom prehrane u usporedbi s rafiniranim žitaricama.

Tijekom istraživanja, izmjereno je nekoliko markera kardiometaboličkog rizika, uključujući glukozu u plazmi, serumski inzulin, kolesterol i ostale krvne lipide i krvni tlak.

Inače, neke ranije epidemiološke studije ukazivale su na povezanost između unosa krumpira i povećanog rizika od kardiometaboličkih bolesti. Međutim, kontekst oko načina na koji se jede krumpir, poput njihove metode pripreme ili druge hrane koja se jede uz njih, može biti važan čimbenik u objašnjavanju zašto se rezultati ovog kliničkog ispitivanja razlikuju od onih iz opservacijskih studija. 

Izvor:
British Journal of Nutrition