Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a


Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a

Odlukom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na Osnovnu listu lijekova HZZO-a uvrštena su tri nova lijeka: ustekinumab, za liječenje psorijaze, romiplostim, za liječenje idiopatske trombocitopenične purpure, te dolutegravir, za liječenje HIV infekcija.

Uvršteno je i 45 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi, te 33 nova krvna pripravka.

Na Osnovnoj listi lijekova proširene su indikacije za primjenu sljedećih lijekova: erlotinib za liječenje raka pluća u 2. liniji liječenja, adalimumab za liječenje psorijaze, tocilizumab za liječenje sistemskog juvenilnog idiopatskog artritisa i juvenilnog idiopatskog poliartritisa.

Na Dopunsku listu lijekova uvršteno je 7 novih lijekova: tetrabenazin - za liječenje Huntingtonove bolesti, flutikazonfuorat + vilanterol - za liječenje astme, glikopironij - za liječenje kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB), azitromicin - za liječenje upalnih bolesti oka, dapagliflozin + metformin i kanagliflozin - za liječenje šećerne bolesti, te spolni hormoni estradiol + dienogest.

Uvršteno je i 10 oblika generičkih paralela i dodatnih oblika postojećih lijekova na listi.

Izvor:
HZZO