Obećavajući rezultati dviju novih terapija za idopatsku plućnu fibrozu


Obećavajući rezultati dviju novih terapija za idopatsku plućnu fibrozu

Američki znanstvenici s Purdue University uspjeli su razviti dvije nove ciljane terapije za liječenje idiopatske plućne fibroze. Inače, osobe koje obole od idiopatske plućne fibroze imaju očekivano trajanje života manje od pet godina. Postojeće terapije malo usporavaju napredovanje ove bolesti.

Kod idiopatske plućne fibroze simptomi i znakovi bolesti razvijaju se od 6 mjeseci do nekoliko godina, a uključuju dispneju u naporu i neproduktivan kašalj. Opći simptomi, kao što su subfebrilitet i mijalgije, su rijetki.

Prva nova terapija dizajnirana je za usporavanje fibroze i produljenje života, dok druga terapija za idopatsku plućnu fibrozu suzbija proizvodnju citokina koja uzrokuje fibrozu.

Ove dvije nove terapije prelaze u fazu kliničkih ispitivanja na ljudima u sljedećih nekoliko mjeseci.

Inače, treba spomenuti da do razvoja plućne fibroze može doći i kod oboljelih od COVID-19 ili osoba koje su se oporavile od COVID-19.  

Izvor:
Science Translational Medicine