Obećavajući rezultati pembrolizumaba u liječenju raka želuca i jednjaka


Obećavajući rezultati pembrolizumaba u liječenju raka želuca i jednjaka

U pacijenata s uznapredovalim rakom želuca ili rakom želuca i jednjaka, monoterapija pembrolizumabom nakon druge linije liječenja, pokazala je obećavajuće rezultate, što znači da bi pembrolizumab mogao biti nova opcija u liječenju raka želuca i jednjaka.

Ovi rezultati su tim važniji jer se zna da postoji kritična potreba za novim terapijama za pacijente s rakom želuca.

U istraživanju je sudjelovalo 259 pacijenata iz 16 zemalja. Pacijenti su intravenozno dobivali svaka tri tjedna 200 mg pembrolizumaba.

U 42,4 posto pacijenata uočeno je smanjenje veličine tumora nakon primjene terapije pembrolizumabom. Prosječno trajanje odgovora bilo je 8,4 mjeseca. No, u nekih pacijenata je razdoblje bez progresije bolesti trajalo čak i 17 mjeseci.

Buduća istraživanja bi trebala utvrditi uspješnost kombinacije pembrolizumaba s drugim lijekovima za liječenje karcinoma.

Izvor:
JAMA Oncology