Očekivano trajanje života oboljelih od dijabetesa tipa 1 poboljšano


Očekivano trajanje života oboljelih od dijabetesa tipa 1 poboljšano

Rezultati nove studije pokazali su da je zahvaljujući napredku u zdravstvenoj skrbi za oboljele od dijabetesa gotovo nestala razlika u očekivanom trajanju života između oboljelih od dijabetesa tipa 1 i opće populacije.

Očekivano trajanje života pri rođenju za nekoga s dijagnozom dijabetesa tipa 1 je između 1965. i 1980. bilo 68,8 godina u odnosu na 72,4 godina za opću populaciju. Dok je između 1950. i 1964. očekivani životni vijek za osobe s dijabetesom tipa 1 bio samo 53,4 godina.

Prema mišljenju znanstvenika zahvaljujući nedavnim poboljšanjima u skrbi za oboljele od dijabetesa izgledi nedavno oboljelih bit će još i bolji.

Jednako tako ističu da je izuzetno bitna redovita kontrola šećera u krvi, kao i kontrola krvnog tlaka i kolesterola.

Oboljeli od dijabetesa tipa 1 koji mogu izbjeći oštećenje bubrega i stanje znano kao mikroalbuminurija mogu prema procjeni znanstvenika očekivati isti životni vijek kao i neka druga prosječna osoba.

Izvor:
American Diabetes Association annual meeting 2011