Određeni psihijatrijski poremećaji povezani s rizikom od moždanog udara


Određeni psihijatrijski poremećaji povezani s rizikom od moždanog udara

Izgleda da hospitalizacija zbog određenih psihičkih poremećaja može biti povezana s većim rizikom od moždanog udara u sljedećim tjednima i mjesecima, ukazuje nova studija. Naime, pokazalo se da su osobe hospitalizirane zbog depresije, anksioznog poremećaja ili posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) izložene tri puta većem riziku od moždanog udara u danima nakon hospitalizacije.

Rizik od moždanog udara počeo se smanjivati nakon 30 dana, ali je ostao dva puta veći najmanje godinu dana nakon boravka u bolnici.

Rezultati istraživanja ukazuju da pacijenti koji se liječi od depresije ili drugih psihičkih bolesti mogu biti izloženiji riziku od razvoja moždanog udara.

Smatra se da intervencije usmjerene na smanjenje psihosocijalnog stresa također mogu pomoći i u smanjenju rizika od moždanog udara.

Izvor:
American Stroke Association's International Stroke Conference 2017