Ondanzetron može povećati rizik od razvoja abnormalnog srčanog ritma


Ondanzetron može povećati rizik od razvoja abnormalnog srčanog ritma

Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je priopćenje kojim upozorava zdravstvene radnike i bolesnike da primjena lijeka ondanzetrona može povećati rizik od razvoja produljenja QT intervala elektrokardiograma, što može dovesti do abnormalnog i potencijalno fatalnog srčanog ritma, uključujući i Torsades de pointes.

Ondanzetron (Zofran) je lijek iz skupine lijekova znane kao antagonisti 5-HT3 receptora, a koristi se za suzbijanje mučnine i povraćanja izazvanih citotoksičnom kemoterapijom i radioterapijom. Također se primjenjuje u prevenciji i liječenju poslijeoperacijske mučnine i povraćanja.

Bolesnici koji su posebice izloženi riziku od razvoja Torsades de Pointes su bolesnici s kroničnim problemima sa srcem poput prirođeno dugog QT intervala te bolesnici koji su skloniji nižim razinama kalija i magnezija u krvi.

Torsades de Pointes je specifični oblik polimorfne ventrikulske tahikardije u bolesnika s dugim QT intervalom. Karakterizirana je brzim, nepravilnim QRS kompleksima, koji kao da se prelamaju oko izoelektrične linije. Ova aritmija može spontano nestati ili prijeći u fibrilaciju ventrikula. Značajno narušava hemodinamiku i često vodi u smrt.

Izvor:
FDA