Pogreške pri primjeni lijekova sa smrtnim ishodom najčešće u starijih


Pogreške pri primjeni lijekova sa smrtnim ishodom najčešće u starijih

Pogreške pri primjeni lijekova u jedinicama akutne skrbi koje rezultiraju sa smrtnim ishodom najčešće su u osoba starijih od 75 godina, ukazuje nova studija. Najčešća pogreška bila je izostavljanje lijeka.

Najviše se griješilo kod primjene lijekova za liječenje kardiovaskularnih bolesti te lijekova za živčani sustav (20,1 i 10 posto).

U pacijenata mlađih od 12 godina, većina pogrešaka odnosila se na lijekove za liječenje infekcije.

Jednako tako, istraživanjem se utvrdilo da je 66,4 posto pogrešaka bilo prijavljeno na odjelima.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da više pažnje treba posvetiti sigurnoj primjeni lijekova, osobito kada su u pitanju stariji ljudi. Također, važno je osigurati da svaki pacijent dobiva pravu dozu lijeka u pravo vrijeme i na pravi način.

Izvor:
Research in Social and Administrative Pharmacy