Pomoću lipidnog profila može se predvidjeti budući rizik za dijabetes tipa 2 i kardiovaskularnu bolest


Pomoću lipidnog profila može se predvidjeti budući rizik za dijabetes tipa 2 i kardiovaskularnu bolest

Prema rezultatima nove studije provedene u Njemačkoj, pomoću lipidnog profila može se predvidjeti budući rizik za dijabetes tipa 2 i kardiovaskularnu bolest, godinama prije pojave bolesti.

Inače, valja spomenuti, da dijabetes tipa 2 i kardiovaskularna bolest predstavljaju značajan teret za društvo.

Osjetljivost na te bolesti snažno je pod utjecajem prehrane i načina života, a fiziološke promjene povezane s dijabetesom tipa 2 ili kardiovaskularnom bolesti, poput visokog krvnog tlaka i razine kolesterola i glukoze u krvi, često su očite prije pojave bolesti.

Ovo istraživanje pokazalo je da je lipidomski rizik, koji se izvodi iz samo jednog mjerenja spektrometrije koje je jeftino i brzo, informativan te bi mogao proširiti tradicionalnu procjenu rizika na temelju kliničkih testova.

Izvor:
PLOS Biology