Poremećaji hranjenja povezani s autoimunim bolestima


Poremećaji hranjenja povezani s autoimunim bolestima

Nova studija provedena u Finskoj pokazala je da je nekoliko autoimunih bolesti povezano s poremećajima hranjenja, te da možda čak i imaju ulogu u njihovu razvoju.

Naime, pokazalo se da je 8,9 posto ispitanika s poremećajima hranjenja i 5,4 posto zdravih ispitanika imalo dijagnosticiranu barem jednu autoimunu bolest do kraja istraživanja.

Također, pokazalo se da su autoimune bolesti bile češće u muškaraca s bulimijom nervozom.

U poremećaje hranjenja ubrajaju se anoreksija nervoza, bulimija nervoza i poremećaj prekomjernog jedenja.

Kod autoimunih bolesti, vlastiti imunosni sustav napada i uništava zdrave stanice u tijelu.

Jednako tako, pokazalo se da osobe s poremećajima hranjenja imaju dva puta veći rizik od razvoja endokrinih bolesti, posebice dijabetesa tip 1, te gastroenteroloških poremećaja, posebice Crohnove bolesti.

Inače, prethodne studije pokazale su da imunosni sustav ima ulogu kod nastanka poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) i posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Izvor:
PLoS One