Poremećaji raspoloženja česti u žena sa sindromom policističnih jajnika


Poremećaji raspoloženja česti u žena sa sindromom policističnih jajnika

Prema rezultatima istraživanja provedenog na 72 ispitanice sa sindromom policističnih jajnika, prosječne dobi od 26 godina, učestalost psihijatrijskih poremećaja, posebice poremećaja raspoloženja veća je u žena sa sindromom policističnih jajnika.

Pokazalo se da je 56,9 posto ispitanica imalo barem jedan psihijatrijski poremećaj, od kojih su njih 78 posto bili poremećaji raspoloženja.

Najčešći psihijatrijski poremećaji kod ispitanica bili su veliki depresivni poremećaj (26,4%), bipolarni poremećaji tipa I i II (11,1%), generalizirani anksiozni poremećaj (9,7%), distimija (4,2%), i socijalne fobije (4,2%).

Prema mišljenju znanstvenika učestalost bipolarnog poremećaja bila je veća od očekivane, a rezultati ovog istraživanja naglašavaju važnost provođenja dodatnih istraživanja s ciljem tumačenja odnosa između sindroma policističnih jajnika, rezistencije na inzulin i poremećaja raspoloženja.

Inače, u poremećaje raspoloženja ubrajaju se: depresija, distimični poremećaj, ciklotimični poremećaj i bipolarni poremećaj

Izvor:
Comprehensive Psychiatry