Postoji li povezanost između nedostatka vitamina D i smrtnosti od sepse?


Postoji li povezanost između nedostatka vitamina D i smrtnosti od sepse?

Sepsa, potencijalno smrtonosna bolest, ozbiljan je zdravstveni problem. Prema novom istraživanju, nedostatak vitamina D povezan je s povećanjem stope smrtnosti među starijim osobama.

Iako je vitamin D važan za metabolizam minerala i kostiju, nova su ga istraživanja povezala s rakom, virusnim poremećajima, autoimunim bolestima, kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom.

Dok su prethodna istraživanja povezivala nedostatak vitamina D s višom smrtnošću među pacijentima sa sepsom, dodatna randomizirana kontrolirana ispitivanja nisu otkrila značajnu korelaciju i nema dokaza koji bi ukazivali na smanjenje stope smrtnosti od sepse nakon suplementacije vitaminom D.

Ovo istraživanje, pokazalo je da su sobe s teškim nedostatkom vitamina D imale značajno višu dvotjednu i četverotjednu stopu smrtnosti nego osobe bez deficita. Konkretno, teški nedostatak vitamina D značajno je povećao dvotjednu smrtnost, četverotjednu smrtnost i bolničku smrtnost, s prilagođenim vrijednostima omjera rizika (aHR) od 2,6, 2,3, odnosno 2,1.

Srednje razine CRP-a među onima s manjkom vitamina D i onima s teškim nedostatkom bile su 10 odnosno 11 mg/dL. Odgovarajuće srednje serološke razine prokalcitonina bile su 1,1 odnosno 0,9 ng/mL, a srednje razine laktata bile su 2,7 odnosno 2,30 mmol/L.

Smatra se, da procjena razine vitamina D kod pacijenata sa sepsom može biti ključna za starije osobe. Ozbiljno manjkave razine vitamina D mogu nezavisno utjecati na ishode povezane sa sepsom.

Izvor:
Nutrients