Prebrzo jedenje povećava rizik od dijabetesa tipa 2


Prebrzo jedenje povećava rizik od dijabetesa tipa 2

Studija provedena na 234 bolesnika s dijabetesom tipa 2 i 468 zdravih ispitanika pokazala je da osobe koje prebrzo jedu hranu imaju 2,5 puta veći rizik za razvoj dijabetesa.

Jednako tako pokazalo se da su osobe s dijabetesom imale i veći indeks tjelesne mase (ITM).

Prema mišljenju znanstvenika prevalencija dijabetesa tipa 2 je u porastu diljem svijeta i postaje svjetska pandemija. Stoga je potrebno identificirati izmjenjive čimbenike rizika za dijabetes tipa 2 kako bi se smanjio rizik od razvoja bolesti.

Iako rezultati ove studije ukazuju na vezu između prebrzog jedenja i učestalosti dijabetesa to ne znači da postoji uzročno posljedična veza.

Izvor:
International Congress of Endocrinology and European Congress of Endocrinology