Prestanak pušenja smanjuje rizik od smrti u osoba koje su preživjele srčani udar


Prestanak pušenja smanjuje rizik od smrti u osoba koje su preživjele srčani udar

Otprilike polovica osoba koje dožive srčani udar (infarkt miokarda) u dobi od 50 ili manje godina, su pušači, a prestanak pušenja povezan je sa smanjenim rizikom od smrti od svih uzroka te manjom kardiovaskularnom smrtnošću, ukazuje nova studija. 

Naime, pacijenti koji su prestali pušiti nakon srčanog udara imali su 70 posto manji rizik od smrti u usporedbi s pacijentima koji su nastavili pušiti jednu godinu nakon srčanog udara. 

U istraživanju je sudjelovalo 2.072 osoba koje su preživjele srčani udar, a 52,5 posto njih pušilo je u vrijeme hospitalizacije. 

Smatra se da ovi rezultati naglašavaju važnost prestanka pušenja, posebno među osobama koje su doživjeli srčani udar u mlađoj životnoj dobi.

Inače, unatoč značajnom napretku u primarnoj prevenciji, stopa infarkta miokarda (MI) i dalje raste kod mladih odraslih osoba.

Izvor:
JAMA Network Open