Pretilost oboljelih od multiple skleroze povezana s većim invaliditetom i lošijim ishodima


Pretilost oboljelih od multiple skleroze povezana s većim invaliditetom i lošijim ishodima

Za novodijagnosticirane pacijente s multiplom sklerozom (MS), pretilost je povezana s većom težinom bolesti i lošijim ishodima, ukazuju rezultati nove studije. Pretilost na početku bolesti bila je povezana s većom invalidnošću na početku i nakon dvije, četiri i šest godina praćenja.

Valja spomenuti, da nije uočena značajna povezanost pretilosti s višim stopama recidiva, te povećanim brojem lezija tijekom praćenja od šest godina.

Smatra se, da bi u pretilih pacijenata s multiplom sklerozom trebalo liječiti njihovu pretilost kako bi se poboljšali dugoročni klinički ishodi.

Izvor:
Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry