Pretilost u žena povezana s većim rizikom od KOPB-a i astme


Pretilost u žena povezana s većim rizikom od KOPB-a i astme

Za žene u predmenopauzi i postmenopauzi, pretilost i abdominalna pretilost povezuju se s povećanim rizikom od kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) i astme, ukazuje nova studija koja je uključivala 1.644.635 žena u dobi od 30 i više godina.

Naime, pokazalo se da žene s povišenim indeksom tjelesne mase (ITM) i povećanim opsegom struka, imaju značajno veću incidenciju KOPB-a i astme u usporedbi s ženama s tjelesnom težinom i opsegom struka u granicama normale , bez obzira na status menopauze.

Smatra se da ova studija naglašava još jedan štetan učinak pretilosti kod žena.

Također, smatra se da osim izbjegavanja uporabe duhana, održavanje zdrave tjelesne težine može pomoći u smanjenju incidencije KOPB-a i astme kod žena.

Izvor:
Menopause