Prevelika plodnost žena odgovorna za ponavljajuće pobačaje


Prevelika plodnost žena odgovorna za ponavljajuće pobačaje

Prema rezultatima istraživanja koje je objavljeno u časopisu PLoS ONE izgleda da su žene koje imaju više uzastopnih pobačaja previše plodne, obzirom da njihove maternice dopuštaju i implantaciju embrija slabije kvalitete.

U slučajevima kada dolazi do implantacije embrija slabije kvalitete u sluznicu (endometrij) maternice, imamo kliničku trudnoću, samo da bi se pobacilo, ističu stručnjaci.

U Velikoj Britaniji svaka stota žena ima ponavljajuće pobačaje tj. tri ili više uzastopnih pobačaja, a u 50 posto slučajeva ponavljajući pobačaji ostaju neobjašnjeni.

U istraživanju je sudjelovalo 12 žena, 6 žena s normalnom plodnošću i 6 žena koje su imale ponavljajuće pobačaje.

Otkrilo se da su u žena s ponavljajućim pobačajima, stromalne stanice endometrija (H-EnSCs) migrirale ne samo prema embrijima visoke kvalitete nego i prema embrijima slabije kvalitete, dok je kod plodnih žena migracija stromalnih stanica endometrija bila inhibirana u slučajevima kada se radilo o embrijima slabije kvalitete. 

Neosporno je da će rezultati ovog istraživanja promjeniti dosadašnje mišljenje o implantaciji embrija i pobačajima, naime dosada se mislilo da se kod pobačaja odbacuju normalni embriji, no rezultati ovog istraživanja pokazali su da dolazi do odbacivanja embrija slabije kvalitete.

Stručnjaci se nadaju da bi buduća istraživanja mogla dati odgovore na to mogu li se žene koje imaju jako prijemčljivu sluznicu maternice otkriti pomoću testa te može li se spriječiti implantacija embrija slabije kvalitete.

Izvor:
PLoS ONE