Psihološki stres može povećati rizik za hospitalizaciju zbog COVID-19


Psihološki stres može povećati rizik za hospitalizaciju zbog COVID-19

Za pacijente s težom infekcijom sa SARS-CoV-2, psihološki stres prije dijagnoze povezan je s hospitalizacijom zbog COVID-19, ukazuju rezultati analize triju studija u kojima je sudjelovao 54.781 ispitanik.

Jednako tako, pokazalo se da su depresija, zabrinutost zbog COVID-19 i usamljenost, bili jednako snažno povezani s hospitalizacijom kao i utvrđeni čimbenici rizika za ozbiljnost COVID-19 (visok kolesterol i hipertenzija).

Smatra se da ovi rezultati ukazuju na važnost i potrebu uzimanja u obzir i psihičkog zdravlja kao čimbenika rizika za teški COVID-19. 

Prema mišljenju stručnjaka, buduća istraživanja trebala bi ispitati poboljšava li smanjenje stresa, uz druge medicinske intervencije, rezultate kod pacijenata sa SARS-CoV-2 i drugim zaraznim bolestima.

Izvor:
Psychological Medicine