Računalna analiza mozga može pomoći u predviđanju psihoze


Računalna analiza mozga može pomoći u predviđanju psihoze

Britanski znanstvenici otkrili su da se uz pomoć računalnih algoritama za analizu MRI-a može predvidjeti koliko je neka psihoza ozbiljna, što može pomoći liječnicima u odabiru najprikladnije terapije. 

Prema mišljenju znanstvenika ovo je prvi korak k još uspješnijem liječenju bolesnika s psihozom, jer se pouzdano može predvidjeti kako će se bolest razvijati.

Psihoza je stanje koje utječe na misli, mijenjajući način mišljenja, osjećaje i ponašanje. Kod bolesnika s psihozom mogu se javiti halucinacije i deluzije (kriva uvjerenja).

Pojava psihoza karakteristična je za shizofreniju i bipolarni poremećaj, no psihotični simptomi mogu se pojaviti i kod Parkinsonove bolesti te konzumiranja alkohola ili droga.

Naime nedavno objavljena studija pokazala je da konzumiranje kanabisa (marihuane) u mlađoj životnoj dobi povećava rizik od razvoja psihoze.

Izvor:
Psychological Medicine