Rana menarha povezana s rizikom od hipertenzije


Rana menarha povezana s rizikom od hipertenzije

Žene starije životne dobi koje su imale prvu menstruaciju (menarhu) u vrlo ranoj dobi, izložene su povećanom riziku od razvoja povišenog krvnog tlaka ili hipertenzije, ukazuje nova studija.

U prosjeku, djevojčice dobivaju prvu menstruaciju u dobi od 12 godina. U slučaju prve menstruacije u ranijoj životnoj dobi, kardiovaskularni sustav još nije u potpunosti razvijen, što može dovesti do povećanog rizika kasnije u životu kao što je hipertenzija.

Valja spomenuti da nije pronađena jaka povezanost između dobi stupanja u menopauzu i krvnog tlaka.

Također, smatra se da je održavanje zdrave tjelesne težine u menopauzi kritično za upravljanje krvnim tlakom u žena u menopauzi.

Izvor:
Hypertension Research